Reklamationsanvisning

 • Kunden har åtta (8) dagars reklamationstid:
 • Fel i leveransen
  1. Det saknas en produkt i leveransen
  2. Felaktigt antal i leveransen
  3. Fel produkt har levererats
 • Fel i beställningen
  1. Kunden har beställt fel produkter och vill returnera dem.
  2. Meriser Oy:s försäljares misstag vid beställningen (kunden bör alltid kontrollera orderbekräftelsen).
 • Felaktig produkt bör reklameras genast produktens fel upptäcks, dock inte senare än tre (3) månader från leverans. Undantaget produkter med garanti.
 • Felaktigt pris bör reklameras genast fakturan anlänt. Fel ger inte kunden rätt att uppskjuta betalningen av fakturan. Fel på produkter med garanti bör reklameras genast felet upptäcks.
 • Kunden bör alltid fylla i en reklamationsblankett och kontakta Meriser Oy:s försäljare. Kontakten kan ske genom att skicka den ifyllda reklamationsblanketten till adressen merika@meriser.fi
 • Meriser Oy behandlar inte reklamationer, om kunden inte fyllt i bolagets reklamationsblankett. Blanketten finns på Meriser Oy:s webbsidor.

REKLAMATIONSANMÄLAN

Orsak till reklamationen:
Uppgifter om köparen
Företaget*
Kontaktperson*
Adress*
Telefon*
E-post*
Produktens adress, om annan än köparens
Uppgifter om produkt som reklameras
Produktens benämning:
Produktnummer/tillverkningsdatum:
Inköpsdatum:
Ordernummer:
Försäljare:
Felet upptäckt:
Felanmälan gjord:
Mottagare av felanmälan:
Beskrivning av felet:
Annat att beakta:
Handläggare av reklamationen:
Den här blanketten ska alltid skickas till Meriser Oy tillsammans med produkten. Meriser Oy vidtar inga åtgärder, om blanketten inte har returnerats.
  Jag har läst och godkänner de reklamationsanvisningar och returneringsvillkor som finns på sidan.